czwartek, 7 października 2021

Teresa Ciepły (1937-2006)

  Karta Pamięci Bydgoszczan wzbogaca się o kolejną osobę związaną z Bydgoszczą. Jest nią Teresa Ciepły -  polska lekkoatletka medalistka olimpijska z Rzymu i z Tokio. Artykuł Barbary Nawrockiej w języku angielskim i niemieckim. 
 
Źródło: "Bydgoszcz 1346-1996" Wydawnictwo Tekst
 
  Teresa Ciepły urodziła się 19 października 1937 roku w Brodni, niewielkiej wsi w województwie łódzkim. Lata okupacji spędziła razem z rodzicami i siostrą w Niemczech. W 1946 roku cała rodzina powróciła do kraju. Teresa Ciepły rozpoczęła swoją przygodę ze sportem w 1954 roku. Jej kariera potoczyła się błyskawicznie. W latach 1956-1965 trzydzieści razy reprezentowała Polskę w lekkiej atletyce. Jej największe osiągnięcia to: brązowy medal w sztafecie 4 x 100 m na Olimpiadzie w Rzymie w 1960 roku i dwa medale na Olimpiadzie w Tokio w roku 1964: złoty w sztafecie 4 x 100 m i srebrny na 80 m przez płotki. Zwycięstwo w sztafecie 4 x 100 m w Tokio jest do dzisiaj największym sukcesem polskiej lekkiej atletyki kobiecej. W1962 roku zdobyła I miejsce w plebiscycie Przeglądu Sportowego. Dwanaście razy została mistrzynią Polski, otrzymała tytuł Zasłużonego Mistrza Sportu. Udzielała się społecznie w Regionalnej Radzie Olimpijskiej, w Polskim Komitecie Olimpijskim, a także w Fundacji Gloria Victis.

  Z Bydgoszczą Teresa Ciepły związana jest od 17 grudnia 1960 roku. - Po Olimpiadzie w Rzymie wyszłam za mąż za kolegę z reprezentacji - wspomina pani Teresa. Bez własnego mieszkania, zastanawialiśmy się, gdzie rozpocząć nowe życie. Wówczas kierownik WKS Zawisza płk Edmund Milecki złożył nam propozycję przejścia do bydgoskiego klubu. Zapewniono nam warunki mieszkaniowe i doskonałe warunki treningowe. W Zawiszy tworzyła się w tym czasie silna sekcja lekkoatletyczna. Nasza decyzja była prawie natychmiastowa. I w ten sposób od ponad 35 lat mieszkamy w tym pięknym mieście. Teresa Ciepły twierdzi, że największe sukcesy sportowe osiągnęła od momentu zamieszkania w Bydgoszczy. W Bydgoszczy też przyszły na świat jej dwie ukochane córki - Aleksandra i Lidia. Latem 1966 roku pani Teresa zakończyła sportową karierę. Nie rozstała się jednak ze sportem. Do 1972 roku pracowała jako instruktorka lekkiej atletyki, a później aż do roku 1995 w dziale sportu WKS Zawisza. Dzisiaj Teresa Ciepły jest już emerytką i babcią 10-letniego Michała.   

 Uchwałą Rady Miejskiej w Bydgoszczy w grudniu 1995 roku Teresie Ciepły nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta. - Jestem naprawdę wzruszona - mówi dawna mistrzyni. Nie spodziewałam się takiego wyróżnienia. Obiecuję, że nadal będę godnie i z dumą reprezentować naszą Bydgoszcz.

***

   Teresa Ciepły was born on October 19, 1937 in Brodnia, a small village in the Łódź Province. During the war she was in Germany with her parents and sister. In 1946 the family returned to Poland. In 1954 her sports adventure began. Her career was brilliant. In the years 1956-1965 she represented Poland in athletics thirty times. Her greatest achievements include a bronze medal in the 4 x 100 m relay race at the 1960 Olympics in Rome and two medals at the 1964 Olympics in Tokyo - a gold medal in the 4 x 100 m relay race and a silver medal in the 80 m hurdle race. Her victory in the 4 x 100 m relay race in Tokyo is still the greatest success in Polish women's athletes. In 1962 she ranked first in a poll conducted by the "Przegląd Sportowy" (Sport Review). She won Poland's championship 12 times and was awarded the title of the Meritorious Sport Champion. Currently, she is an activist in the Regional Olympic Council, the Polish Olympic Committee, and the Gloria Victis Foundation.

  Teresa Ciepły has been connected with Bydgoszcz since 17 December 1960. "After the Olympic Games in Rome I married a colleague from the team. Without our own fiat, we were thinking where to start a new life. It was then that the manager of the sports club WKS Zawisza, Colonel Edmund Milecki gave us an offer to join his club. We were provided with a fiat and excellent conditions for training. A strong athletic section was being formed at "Zawisza" at that time. We made the decision almost immediately and we have been living in this lovely city for more than 35 years" - says Mrs. Teresa Ciepły.

  Teresa Ciepły says that she achieved her greatest successes during her Bydgoszcz period. Her two beloved daughters Aleksandra and Lidia were also born in Bydgoszcz. In the summer of 1966 Mrs. Teresa ended her sports career. However, she didn't leave sports completely. She worked as an instructor in athletics until 1972, and later in the sport department of WKS Zawisza until 1995. Today Teresa Ciepły is retired and a grand-mother (10-year-old grandson Michał).

 In December 1995 the City Council granted Teresa Ciepły the title of Honorary Bydgoszcz Citizen. " I am really moved. I didn't expect such a distinction. I promise to keep representing Bydgoszcz with pride and dignity, says the former champion".

***

  Teresa Ciepły wurde am 19. Oktober 1937 in Brodnia, einem kleinen dorf in der Woiwodschaft Łódź, geboren. Die Kriegsjahre verbrachte sie zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester in Deutschland. 1946 kehrte die ganze Familie nach Polen zurück. Ihr Sport abenteuer begann Teresa Ciepły im Jahre 1954 und ihr Aufstieg als Sportlerin erfolgte blitzschnell. In den Jahren 1956-1965 hatte sie Polen in der Leichtathletik dreißigmal zu vertreten. Ihre größten Errungenschaften waren eine Bronzemedaille im Staffellauf 4 x 100 m auf den Olympischen Spielen in Rom im Jahre 1960 und zwei Medaillen auf den Olympischen Spielen in Tokio (1964), einmal Gold im Staffellauf 4 x 100 m und ein andermal Silber im 80-Meter-Hürdenlauf. Ihr Sieg beim Tokioter Staffellauf gilt bis heute als der größte Erfolg der polnischen weiblichen Leichtathletik. 1962 nahm sie den ersten Platz bei der Wahl des Jahresportlers durch die Zeitung "Przegląd sportowy" ein. Zwölfmal wurde sie eine Polenmeisterin, dann mit dem Titel des "Verdienten Sportmeisters" ausgezeichnet. Heutzutage ist sie ehrenamtlich tätig im Regionalen Olympia-Rat, im Polnischen Olympia-Komitee und in der Stiftung Gloria Victis. 

  Mit Bydgoszcz ist Teresa Ciepły seit dem 17. Dezember 1960 verbunden. Nach den Olympischen Spielen in Rom heiratete ich einen Kollegen aus der Landesmannschaft, erinnert sich Frau Ciepły. Ohne unsere eigene Wohnung zu haben, überlegten wir, wo wir mit unserem neuen Leben beginnen sollen. Zu jenem Zeitpunkt unterbreitete uns der Leiter des Militärsportklubs, Oberst Edmund Milecki, das Angebot, zu seinem Klub zu wechseln. Die Wohnungs und Trainigs verhältnisse waren ausgezeichnet. Beim Zawisza-Klub war damals eine starke Leichtathletik-Sektion im Aufbau begriffen. So haben wir uns dafür ohne Verzögerung entschieden. Dadurch können wir schon seit 35 Jahren in dieser schönen Stadt leben.

  Teresa Ciepły behauptet, ihre größten Erfolge seit dem Umzug nach Bydgoszcz gele-stet zu haben. In Bydgoszcz sind auch ihre geliebten Töchter, Aleksandra und Lidia, zur Welt gekommen. Im Sommer 1966 hat Frau Ciepły ihre Sportkarriere beendet, ohne jedoch vom Sport Abschied für immer zu nehmen. Bis 1972 war sie als Trainer für Leichtathletik, dann bis 1995 in der Sportabteilung des Zawisza-Klubs tatig. Heutzutage ist Teresa Ciepły eine Rentnerin und Großmutter ihres 10jährigen Enkels Michał.

  Mit Beschluß des Stadtrates von Bydgoszcz wurde Teresa Ciepły im Dezember 1995 der Titel der Ehrenbürgerin von Bydgoszcz verliehen. Da bin ich wirklich gerührt, erzählt die ehemalige Meisterin, ich habe solch eine Würdigung nicht erwartet. Ich verspreche, unser Bydgoszcz mit Würde und Stolz weiterhin zu vertreten.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz