o nas

     Przeglądając zdjęcia przenosimy się w czasie. Wspominamy miejsca, emocje, zdarzenia, osoby i okoliczności w jakich fotografie zostały wykonane. Wpatrujemy się w kadr szukając szczegółów. Jakie rzeczy leżą na stole, jak ubrani są ludzie, jaki obraz wisi na ścianie...Wspominamy członków rodziny i przyjaciół, czasem już nieżyjących. Dzięki zdjęciom odtwarzamy kolory kamienic, rodzaje sygnalizacji drogowej, typy samochodów i tramwajów oraz modę uliczną. Podziel się swoimi wspomnieniami.

Zespół: Wspominaj Bydgoszcz - z zdjęcia z Bydgoszczą w tle