czwartek, 17 lutego 2011

Nasza klasa


  Otrzymaliśmy zdjęcia i list od Pani Heleny Wronkowskiej, który publikujemy.

Przesyłam dwa zdjęcia ze zbiorów mojej mamy,  mieszkającej do wojny w Bydgoszczy. Zdjęcie zbiorowe wykonano 10.VI.1938 roku - przed małą maturą. Przedstawia klasę IVa Miejskiego Katolickiego Gimnazjum Żeńskiego w Bydgoszczy. Twórczynią Gimnazjum była Wanda Rolbieska - siedząca w środku. Na prawo od niej ksiądz Franciszek Hanelt, na lewo - Waleria Lipska, wychowawczyni klasy, matematyczka, a za nią ksiądz Henryk Reiter. Pierwsza z prawej nauczycielka, to ucząca wychowania fizycznego (wówczas chyba to były ćwiczenia cielesne) prof. Rysiówna (?), trzecia od prawej - prof. Napieralska.  Natomiast pierwszy z lewej, to uczący fizyki Józef Paderewski - brat Ignacego, a nad nim prof. Lisiecki - łacinnik. Obok ks. Hanelta siedzi prawdopodobnie prof. Rajewska. Niestety, innych nauczycieli, a także wielu koleżanek mama nie potrafi już rozpoznać, ach ten wiek i wzrok.  W dolnym rzędzie od prawej: Domeradzka, Łukawska (jedna z bliźniaczek), Janina Kępińska, Krystyna Brykczyńska, Hanna Maryńska. Trzecia od lewej - Zofia Sudrowska. W rzędzie przedostatnim - od prawej druga - Łukawska, od lewej; pierwsza - Kobylińska, druga - Danuta Magreczyńska. W najwyższym rzędzie, od lewej; Krystyna Wiśniewska, Wanda Lenkowska ( moja mama), Krystyna Alkiewicz. 
  Może ktoś rozpozna przedstawione tu osoby i uzupełni podpisy. Na odwrocie zdjęcia jest napisane: pamiętać! 20.VI.1948. Nie mogła mama wówczas przypuszczać, że maturę będzie zdawała za dwa lata w Wilnie, w Liceum im. Elizy Orzeszkowej.
  Wkrótce też miała się spełnić wróżba Cyganki, że czeka ją daleka
podróż, z której wróciła w 1946 roku, ale już nie do Bydgoszczy, a do Szczecina. Ciekawe, czy ktoś z tego grona spotkał się po dziesięciu latach.


Drugie zdjęcie, zostało zrobione 3.V.1936 roku na ulicy Gdańskiej i przedstawia szkolne koleżanki. Ależ one poważnie wyglądały jak na 14 lat. Widoczne szyldy, co pozwala zidentyfikować miejsce. Otóż na ul. Gdańskiej 19 mieściła się Apteka "Centralna", należąca do Mariana Laknera
oraz Zakład Kąpielowy dra Jana Szymańskiego.
Informacje z Książki Adresowej Polski z 1929 roku. 
Na rewersie fotografii jest podpis: od prawej Ola Barczyńska, Wanda Lenkowska,  Irka Lipińska, Hala Brzezińska.

Jest też pieczątka zakładu:
Pracownia Fotograficzna, Bolesław Langer, Bydgoszcz,
Pomorska 54/13, Wykup. F-ie J. Niewitecki
 
OD REDAKCJI:
Miejskie Katolickie Gimnazjum Żeńskie w Bydgoszczy mieściło się przy ulicy Stanisława Staszica. Dzisiaj Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6. Pierwsza w mieście polska szkoła średnia, która zaistniała dzięki spontanicznej akcji mieszkańców już 2 marca 1920 r. Przez cały okres międzywojenny prowadziła ją Wanda Rolbieska, osoba wielce zasłużona dla bydgoskiej oświaty. Dziękujemy za nadesłane zdjęcia.

Artykuł w bydgoskiej Gazecie Wyborczej: 
Moje miasto, moje życie - W prywatnym gimnazjum pani Rolbieskiej