czwartek, 23 marca 2017

Szklane spichrze

23 marca 2000 r. "Szklane spichrze" w Bydgoszczy z siedzibą BRE Banku zostały uznane za najbardziej udaną architektonicznie budowlę lat 90. XX wieku w Polsce.
 
Szklane spichrze w 2013 r.
źródło: wikiwand.com

Budynek zdobył nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Życie w architekturze" zorganizowanym przez miesięcznik Murator. Przyznano ją za: 

"...znalezienie najprostszego gestu wyrażającego najmocniej to, co jest wiecznym pragnieniem poszukującego. Ten obszar miasta przez to dzieło uzyskał możliwość rozmowy z przeszłością dla przyszłości. Natura (rzeka) i kultura (budynki) odnawiają przerwany dialog. Bogata wieloskalowa praca uwzględniająca pejzaż, sąsiedztwo, symbolikę, właściwości użytych materiałów. Powstało miejsce wspólne, publiczne, scenografia dla życia i pracy." - pisano w miesięczniku. 

 Szklane spichrze w 2000 r.
Fot. Daniel Rumiancew
źródło: archirama.muratorplus.pl

Trzecia edycja konkursu "Życie w architekturze" została przeprowadzona w formule ogólnopolskiej. O tytuły najlepszych budynków wzniesionych w latach 1989-1999 ubiegały się obiekty z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Szczecina, Wrocławia i Warszawy. W każdym z miast konkurs odbywał się pod patronatem prezydenta miasta. Na przełomie listopada i grudnia 1999 roku rozstrzygnięto pierwszą część przedsięwzięcia - etap lokalny. Architekci i inwestorzy zgłaszali obiekty w trzech kategoriach: budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych i domów jednorodzinnych. Wyboru najlepszych dokonywały następnie profesjonalne komisje. W ich skład wchodzili członkowie kolegium sędziów Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz przedstawiciele władz miasta. Mieszkańcy - a więc prawdziwi użytkownicy architektury - głosowali zaś w towarzyszącym konkursowi plebiscycie na Ulubieńców Miast.

Szklane spichrze i pałacyk Lloyda w 2013 r.
źródło: wikiwand.com

Budynki powstały w latach 1995-1998, według projektu architektów Andrzeja Bulandy i Włodzimierza Muchy z Warszawy. Pomimo że zostały wykończone szkłem i cegłą klinkierową, swoim kształtem i stylem nawiązują do zabytkowych spichlerzy znajdujących się tuż obok i komponują z otoczeniem. Pomiędzy „nowymi” a „starymi” spichrzami znajduje się Pałacyk Lloyda, wybudowany w latach 1884-1898, z inicjatywy przedsiębiorcy zajmującego się żeglugą śródlądową Otto Liedtke.