wtorek, 21 maja 2019

Poczta balonowa

  Ostatnim transportem poczty balonowej był lot w Bydgoszczy 30 sierpnia 1997 roku. Okazją ku temu były II Międzynarodowe Targi Lotnictwa i Astronautyki "Aerointerlot '97" oraz II Międzynarodowe Pokazy Lotnicze "Air Show '97". Organizatorem "Poczty Balonowej" był Rejonowy Urząd Pocztowy Bydgoszcz i Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw. Zorganizowano ją na podstawie zezwolenia CZPP z dnia 15 lipca 1997 roku.

Źródło: www.epopejabalonowa.pl
 
  W drugim punkcie regulaminu "Poczty Balonowej" organizowanej w Bydgoszczy  organizatorzy piszą: "Poczta Balonowa zorganizowana będzie w dniu 30 sierpnia 1997 roku. Przelot balonu odbędzie się nad miastem i okolicą Bydgoszczy". Start oraz jego lądowanie nastąpi na lotnisku znajdującym się na osiedlu Błonie. Na ten transport przesyłek nie były wymagane winiety okolicznościowe. Dopuszczone były wszystkie zwykłe i polecone przesyłki adresowane do odbiorców w kraju i za granicą.  Przesyłki były zaopatrzone w owalny stempel okolicznościowy pokazujący mapę świata, a wokół niej tor lotu samolotu. Napis na stemplu brzmi: "Bydgoszcz 1 30.08.1997 II Międzynarodowe Targi Lotnictwa i Astronautyki "AeroInterLot '97 - II  Międzynarodowe Pokazy Lotnicze "Air Show '97".
Przesyłki otrzymały dodatkowy stempel w kolorze zielonym z napisem: "Poczta balonowa", a w środku stempla stylizowana trąbka pocztowa wpisana w rysunek balonu.  Bardzo często motywem ozdobnym stempla pocztowego jest właśnie trąbka pocztowa, jedna z wielu innowacji wprowadzonych przez włoską rodzinę reprezentowaną przez Franza von Taxisa, twórców systemu pocztowego w Europie. Zbliżający się do stacji pocztowej kurier dął w trąbkę, dzięki czemu jego zmiennik mógł zawczasu przygotować się do przesyłki i szybciej wyruszać w drogę. Dziś trąbka jest symbolem urzędów pocztowych w wielu krajach, także w Polsce.

 Urzędy nadawcze i odbiorcze w Bydgoszczy stosowały stemple:
DN  BYDGOSZCZ 1    30 8 1997 16    * UU* (na znakach polecenia)
DO  BYDGOSZCZ  21 30-8-1997        * UU *
        BYDGOSZCZ  21 30-8 97 21       * UU *

Przewieziono  576 szt. przesyłek  w tym 66 poleconych.
Balon -  SP -  BVV  "GSM PLUS"
Załoga: pilot  Ryszard  Kurowski, konwojent  Marek  Reszkowski

Miejsce startu  - Bydgoszcz
Miejsce lądowania  - Bydgoszcz

Z  okazji "Aerointerlotu '97" ( "Air Show '97") wydano również karty:
a)   DOP Gdańsk - seria 5 kart ( nakład nieznany),
b)  RUP Bydgoszcz - seria 5 kart wielobarwnych  (nakład 6000 kompletów).

Źródło tekstu i pocztówek:

niedziela, 5 maja 2019

Ochotnicy z PKS-u

     W PRL prawie każdy duży zakład pracy, w którym istniało zagrożenie pożarowe, posiadał własną Straż Pożarną. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna (Sekcja Straży Pożarnej) działała także w transportowej bazie towarowo-osobowej Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział Bydgoszcz przy  ulicy Jagiellońskiej 58. 
     W tamtejszej sekcji był tylko jeden strażak zawodowy, pan Leśniak. Pozostali strażacy (m.in. mechanicy samochodowi, mistrzowie, brygadziści) byli ochotnikami dobieranymi pod kątem wytrzymałości, posiadającymi odpowiednie przeszkolenie i umiejętności.


 Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna
Sekcja Straży Pożarnej w Państwowej Komunikacji Samochodowej
Oddział Bydgoszcz, ok. 1971 r. Od lewej m. in. rozpoznani stoją: 
1. Leśniak - dowódca sekcji, jedyny zawodowy strażak, 5. Fetter, 7. Jan Bogucki. Klęczy pierwszy od lewej Kąkolewski

     Sekcja Straży Pożarnej PKS posiadała specjalne umundurowanie strażackie i odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. Szkolenia OSP odbywały się okresowo, grupa miała opracowany system alarmów odpowiedni do rodzaju zagrożeń. W razie potrzeby wzywano strażaków ochotników do gaszenia zarodków pożarów, czy innych zagrożeń, np. wybuchów butli spawalniczych, czy starych baków zezłomowanych pojazdów. Potencjalne niebezpieczeństwo stwarzała duża stacja paliw. W razie większego zagrożenia wzywano miejską straż pożarną. 
     Zadaniem sekcji pożarowej było czuwanie non stop, codziennie, świątek piątek i niedziela, 24 godziny na dobę i reagowanie na zagrożenia. Za dyżury poza godzinami pracy, np. w niedziele, święta oraz za nocki, pracownikom płacono.