piątek, 29 stycznia 2016

Witamy w Bydgoszczy 1996 :)

Dawny dworzec PKP i jego otoczenie. Stara pętla autobusowa, kebabownie i pizzerie. Hotel Brda i Plac Piastowski z kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ulica Gdańska, pierwszy w mieście fast food, popularny Mr Quick oraz wiele innych miejsc. Taka była Bydgoszcz w dniu 21 sierpnia 1996 r. Zapraszamy na film :)


Fim z podkładem muzycznym zespołu "A teens" 
umieścił na youtube użytkownik piotr pieniazek :)

Mr Quick, pierwszy w mieście a'la McDonald's 

Adam Grzymała-Siedlecki (1876-1967)

29 stycznia 1967 r. (w dniu swoich urodzin) w Bydgoszczy zmarł Adam Grzymała-Siedlecki – polski krytyk literacki i teatralny, dramatopisarz, tłumacz, prozaik, reżyser.

W październiku 1923 r. przeprowadził się do Bydgoszczy, gdzie mieszkał do lipca 1934 r. Pytany o motywy wyboru nowego miejsca zamieszkania, twierdził, że „pociągała go ziemia na której siedzieli i pracowali jego przodkowie, że brał pod uwagę znaczenie polityczne i strategiczne regionu [...], wreszcie, że dostrzegł tu dogodne warunki dla spokoju, niezbędnego w pracy literackiej”. W mieście tym zajmował się przede wszystkim pracą literacką. Pisał przeważnie komedie i farsy, grywane w teatrach. Do najpopularniejszych należały: „Sublokatorka” (1922), „Popas Króla Jegomości” (1922), „Spadkobierca” (1924), „Samosęki” (1924), „Mamon do wzięcia” (1929), „Miechowiec i syn” (1934). Pisywał również artykuły i felietony, zamieszczane na łamach prasy warszawskiej, poznańskiej („Kurier Poznański”) i bydgoskiej („Dziennik Bydgoski”, „Hallerczyk”, „Gazeta Bydgoska”). 

W publicystyce nie zamykał się w kręgu spraw czysto artystycznych i literackich. Osiadłszy w Bydgoszczy zwracał uwagę całego kraju na znaczenie Wielkopolski i Pomorza dla II Rzeczypospolitej oraz niebezpieczeństwo grożące ze strony Niemiec. Aktywnie uczestniczył w życiu intelektualnym i kulturalnym Bydgoszczy. Był autorem szeregu prelekcji i odczytów oraz animatorem imprez artystycznych. W latach 1925-1927 brał udział w pracach Komitetu Budowy pomnika Henryka Sienkiewicza. Pracował nad szkicem odtwarzającym dzieje Bydgoszczy od czasów najdawniejszych oraz opowiadał się za włączeniem miasta do województwa pomorskiego i przeniesieniem z Torunia do Bydgoszczy władz wojewódzkich. Dał temu wyraz w broszurce polemicznej „Pomorze czy Toruń ?” wydanej w 1937 r.

Ściśle współpracował z Biblioteką Miejską w Bydgoszczy, której przekazał w darze ok. 5 tys. jednostek bibliotecznych. (wikipedia)

czwartek, 28 stycznia 2016

Zajezdnia autobusowa przy Szajnochy

W archiwum Stanisława Sitarka znaleźliśmy kilka ciekawych fotografii nieistniejącej już zajezdni autobusowej przy ulicy Karola Szajnochy. Zajezdnia należąca do MZK Bydgoszcz została oddana do użytku w 1966 r. Zamknięta 4 kwietnia 2009 roku.

Budynek administracyjny MPK i sektory postojowe autobusów
Na placu stoją autobusy San H-25 i H-27 oraz dwa autobusy 
Jelcz 272 Mex czyli popularne "ogórki"
Rok 1967

 Autobusy SAN H-27 obok hali zajezdni
Rok 1967

 Wnętrze hali zajezdni 
Na stanowiskach widać autobusy San H-27 i Jelcz 272 Mex
Rok 1967

piątek, 22 stycznia 2016

Ciekawostka z Australii

W Australijskim Muzeum Wojennym natrafiliśmy na ciekawe zdjęcie z 23 marca 1917 r. Zaznaczamy, że mamy szczątkowe informacje o fotografii i opieramy się tylko na jej opisie.  Równocześnie prosimy o informacje na temat jeńców wojennych przebywających na terenie Bydgoszczy lub okolic podczas I wojny światowej. 

Na zdjęciu pozuje pięciu alianckich jeńców wojennych przetrzymywanych według opisu na terenie naszego miasta. Zdjęcie zostało wysłane do australijskiego Czerwonego Krzyża w Londynie przez kaprala Edwarda Ernesta Walkera z 53. batalionu w Sydney, który prawdopodobnie jest na fotografii. 

Czy ci żołnierze rzeczywiście przebywali w niewoli w Bydgoszczy ? 

6 września 1915 r. w wieku 22 lat kapral Walker zaciągnął się do armii i rozpoczął służbę na statku "Gwiazda Anglii". 20 lipca 1916 r. w francuskim mieście Fleurbaix został wzięty do niewoli niemieckiej. Przebywał w kilku obozach jenieckich i innych miejscach niewoli w Niemczech. Repatriowany do Anglii 1 grudnia 1918 r. Powrócił do ojczystej Australii 26 kwietnia 1919 r.

niedziela, 17 stycznia 2016

Zimowa sesja zdjęciowa na Wilczaku

Na naszej skrzynce pocztowej znaleźliśmy dzisiaj trzy fotografie przesłane przez Mariusza Barczewskiego. Zdjęcia zostały wykonane na początku lat 80.

 Do początku lat 90 ogródki działkowe. Dzisiaj stoi tu 
hipermarket Auchan (wcześniej Real/Geant)

 Widok na Wilczak

 Widok na Plac Poznański

sobota, 16 stycznia 2016

Przykry epizod w historii Bazyliki św. Wincentego à Paulo

15 stycznia 1945 r. wojska niemieckie wycofując się z Bydgoszczy podpaliły świątynię. Według świadków płonęła ona przez trzy dni. W tym czasie wkraczające do Bydgoszczy wojska radzieckie ostrzelały kościół pociskami artyleryjskimi, poważnie uszkadzając kopułę i wywołując pożar mieszkalnej części poddasza. Od 27 maja po odgruzowaniu kościoła zaczęto odprawiać Msze św. i inne nabożeństwa.

W okresie okupacji niemieckiej bazylikę sprofanowano, 
rozkradziono elementy wyposażenia, a budynek 
przeznaczono na potrzeby policji
Zdjęcie z 1940 r.

sobota, 2 stycznia 2016

Wincenty Gordon (1900-1982)

2 stycznia 1982 r. w Bydgoszczy zmarł Wincenty Gordon - działacz społeczny, harcerz, historyk i kronikarz miasta, archiwista i tłumacz języka niemieckiego. Opracowania o Bydgoszczy łączył w cyklach: „Z teki szperacza”, „Bydgoskie dzielnice”, „Bydgoskie kościoły”.

Pochodził z biednej rodziny robotniczej. Aby pomóc rodzinie, jako młody chłopiec podjął pracę gońca, a w wieku 16 lat został pomocnikiem ślusarza w parowozowni kolejowej. W 1917 r. wstąpił w szeregi I Drużyny Skautowej im. Stanisława Staszica w Bydgoszczy, w której po kilku tygodniach działalności został zastępowym. Jako aktywny działacz w drużynie skautowej brał czynny udział w wielu inicjatywach, budzących polskiego ducha w czasie zaboru pruskiego. W 1919 roku był współorganizatorem IV Bydgoskiej Drużyny Skautowej im. Jana Kilińskiego. W okresie powstania wielkopolskiego razem z członkami swojej drużyny pomagał powstańcom jako łącznik i sanitariusz. Po powrocie Bydgoszczy do Macierzy wiosną 1920 roku został Komendantem Drużyn Skautowych działających w Bydgoszczy. Krótko przed wybuchem II wojny światowej został odznaczony Krzyżem Zasług dla ZHP. W czasie okupacji niemieckiej pracując w Warsztatach Kolejowych w Bydgoszczy, organizował trójki "Szarych Szeregów", które zajmowały się sabotażem. Po wojnie pracował w Zakładach Energetycznych Okręgu Północnego. Jednocześnie ze względu na bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego zajmował się tłumaczeniem dokumentów w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Ta działalność przyczyniła się do zainteresowania historią naszego miasta. Nawiązał współpracę z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy, został jego zasłużonym członkiem. Był współorganizatorem wielu wystaw historycznych, odczytów i prelekcji. Był niestrudzonym szperaczem dziejów Bydgoszczy, kronikarzem miasta. Pierwszą pracę napisał w roku 1957, był to zarys historii skautingu bydgoskiego w latach 1917-1920. Publikował w "Kalendarzu Bydgoskim", "Ilustrowanym Kurierze Polskim" i "Dzienniku Wieczornym". Prace łączył w cykle: Z teki szperacza, Bydgoskie dzielnice, Bydgoskie kościoły. Notował wszystko, co w Bydgoszczy przemijało i co powstawało. Do końca pozostał wierny ideałom Prawa Harcerskiego.

Spoczywa na cmentarzu przy Al. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy. Ulica jego imienia znajduje się w Bydgoszczy na osiedlu Przylesie w Nowym Fordonie. / wikipedia, bydgoszcz24.pl