sobota, 2 stycznia 2016

Wincenty Gordon (1900-1982)

2 stycznia 1982 r. w Bydgoszczy zmarł Wincenty Gordon - działacz społeczny, harcerz, historyk i kronikarz miasta, archiwista i tłumacz języka niemieckiego. Opracowania o Bydgoszczy łączył w cyklach: „Z teki szperacza”, „Bydgoskie dzielnice”, „Bydgoskie kościoły”.

Pochodził z biednej rodziny robotniczej. Aby pomóc rodzinie, jako młody chłopiec podjął pracę gońca, a w wieku 16 lat został pomocnikiem ślusarza w parowozowni kolejowej. W 1917 r. wstąpił w szeregi I Drużyny Skautowej im. Stanisława Staszica w Bydgoszczy, w której po kilku tygodniach działalności został zastępowym. Jako aktywny działacz w drużynie skautowej brał czynny udział w wielu inicjatywach, budzących polskiego ducha w czasie zaboru pruskiego. W 1919 roku był współorganizatorem IV Bydgoskiej Drużyny Skautowej im. Jana Kilińskiego. W okresie powstania wielkopolskiego razem z członkami swojej drużyny pomagał powstańcom jako łącznik i sanitariusz. Po powrocie Bydgoszczy do Macierzy wiosną 1920 roku został Komendantem Drużyn Skautowych działających w Bydgoszczy. Krótko przed wybuchem II wojny światowej został odznaczony Krzyżem Zasług dla ZHP. W czasie okupacji niemieckiej pracując w Warsztatach Kolejowych w Bydgoszczy, organizował trójki "Szarych Szeregów", które zajmowały się sabotażem. Po wojnie pracował w Zakładach Energetycznych Okręgu Północnego. Jednocześnie ze względu na bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego zajmował się tłumaczeniem dokumentów w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Ta działalność przyczyniła się do zainteresowania historią naszego miasta. Nawiązał współpracę z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy, został jego zasłużonym członkiem. Był współorganizatorem wielu wystaw historycznych, odczytów i prelekcji. Był niestrudzonym szperaczem dziejów Bydgoszczy, kronikarzem miasta. Pierwszą pracę napisał w roku 1957, był to zarys historii skautingu bydgoskiego w latach 1917-1920. Publikował w "Kalendarzu Bydgoskim", "Ilustrowanym Kurierze Polskim" i "Dzienniku Wieczornym". Prace łączył w cykle: Z teki szperacza, Bydgoskie dzielnice, Bydgoskie kościoły. Notował wszystko, co w Bydgoszczy przemijało i co powstawało. Do końca pozostał wierny ideałom Prawa Harcerskiego.

Spoczywa na cmentarzu przy Al. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy. Ulica jego imienia znajduje się w Bydgoszczy na osiedlu Przylesie w Nowym Fordonie. / wikipedia, bydgoszcz24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz