sobota, 29 listopada 2014

W Parku Ludowym

Dzisiaj znaleźliśmy takie zdjęcie w naszym rodzinnym archiwum i zaczęliśmy już tęsknić za latem :)
 
 Od prawej strony Bogumiła jej syn Włodzimierz 
oraz mąż Janusz w towarzystwie przyjaciół. 
Park Ludowy im. Wincentego Witosa, 10 sierpnia 1958 r. 
Foto Kazimierz Dąbek

piątek, 21 listopada 2014

Hubertus w Myślęcinku 1970

Kolejne archiwa rodzinne są uwalniane z bydgoskich szuflad. Tym razem fotografie przesłała Pani Iwona Maciejewicz Wojtkiewicz. Serdecznie dziękujemy.

fot. Mieczysław Niemczyk
archiwum:  Iwona Maciejewicz Wojtkiewicz

"Na zdjęciach widać Myślęcinek jeszcze dziewiczy sprzed jakiejkolwiek modernizacji, funkcjonujący jako wieś pod Bydgoszczą. Fotografie wykonał mój tata Mieczysław Niemczyk. Przedstawiają one uczestników Hubertowin, czyli corocznego święta myśliwych, leśników i jeźdźców. A może dzięki tym zdjęciom odezwie się do mnie jakiś stary znajomy, który się tutaj rozpozna ?"

 fot. Mieczysław Niemczyk
archiwum:  Iwona Maciejewicz Wojtkiewiczz
 
fot. Mieczysław Niemczyk  
archiwum  Iwona Maciejewicz Wojtkiewicz
----
Co to jest Hubertus ?

poniedziałek, 10 listopada 2014

20 rocznica niepodległości Polski

Grafika i skrócony tekst Witolda Floriańskiego na pierwszej stronie Dziennika Bydgoskiego z okazji 20 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziennik Bydgoski 11 listopada 1938 r.


"20 lat mija od tej historycznej chwili. 20 lat pracy o podniesienie z ruin kraju rodzinnego, o nadrobienie tego cośmy przez lata upadku utracili [...]. I co stanowi powód szczególnej radości w dniu 20 lecia: myśl, że Polska stanęła dziś już w rzędzie wielkich państw europejskich. [...] Sprawa Polski jest sprawą wszystkich jej obywateli, każdego z nas. I dlatego zgodnie stanąć nam trzeba przy pługu pracy około dobra naszej Ojczyzny. Bez względu na stan, zawód czy przynależność partyjną. Nauczmy się nareszcie szanować osobowość ludzką. [...] Prawdziwe zjednoczenie wszystkich około wspólnego sztandaru tej samej sprawy niech zapoczątkuje drugie dwudziestolecie Polski. Jak kiedyś tak i dziś żywotne są słowa pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego: "Przed Polską leży i stoi wielkie pytanie. Czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym, potrzebującym opieki możnych". Na to pytanie Ojczyzna nasza jeszcze w zupełności nie odpowiedziała. Odpowiedź ostateczną da chrześcijańska i silna Polska. W jasne światy wkracza Polska pod opieką Boga i Matki Najświętszej."


niedziela, 2 listopada 2014

"Potop" - miejsce spotkań

Pani Zofia przesłała nam takie rodzinne zdjęcie....

 

Zdjęcie otrzymałam od znajomego aktualnie mieszkającego za granicą Leszka Nowickiego.  Przedstawia  rodzinę Pana Mariana Szandruczka, dziadka Pana Leszka (pierwszy od lewej), dalej jego mama, babcia Zofia Szandruczek, obok siostra dziadka Jadwiga z Dębicy. Pan z brodą to Mariusz Nadachowski. Na dole siedzą jego ciocie, siostry mamy, od lewej Irena i Marysia. Stojącego mężczyzny niestety nie zna. Fotografia pocztówkowa z datą 26 czerwca 1933 r .