poniedziałek, 11 maja 2015

Park Księżycowy

Ciekawą fotografię przesłał Pan Bernard Szulc. Przedstawia ona miejsce gdzie dziś znajduje się Park Księżycowy. Został on założony w 1997 r. i znajduje się na osiedlu Jary. Zajmuje teren o wymiarach 150 x 450 m, między ulicami: Ksieżycową, Wilczą, Barwną. Główną atrakcją parku jest staw, który zrekultywowano poprzez bagrowanie oraz złagodzenie spadków zboczy. Wokół akwenu urządzono aleje spacerowe, nasadzono drzewa i krzewy oraz oświetlono. Staw otacza roślinność przybrzeżna, m.in. trzcina i pałka szerokolistna, zaś na skarpach zasadzono różę pomarszczoną. /wikipedia/

Widoczna wieża kościoła Miłosierdzia Bożego 
przy Nakielskiej. Zdjęcie pochodzi z lat 80 XX w.


Park Księżycowy od strony ulicy Barwnej