piątek, 3 maja 2024

Pamiątka babci Bogusi

Oprócz Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Polsce obchodzone jest Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.
Książeczka do nabożeństwa z 1931 roku wydana w Częstochowie. Pamiątka I Komunii Świętej Pani Bogumiły z osiedla Błonie (1946). Wyrób przedmiotów religijnych oraz hurtowa sprzedaż T. Bigosiński, Bydgoszcz, ul. Gdańska 51.
_________
In addition to the National Day of the Constitution of May 3, Poland also celebrates the Feast of the Blessed Virgin Mary, Queen of Poland. The holiday was established by Pope Benedict XV in 1920 at the request of Polish bishops after Poland regained independence in 1918. It commemorates the Lviv vows of King Jan Kazimierz, who entrusted Poland to the protection of the Mother of God during the Swedish Deluge.
A prayer book from 1931, published in Częstochowa. Memorial of the First Holy Communion of Mrs. Bogumiła from Błonie (1946). Production of religious items and wholesale sales T. Bigosiński, Bydgoszcz, ul. Gdańska 51.

 


 Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 *** 

Since long time You've been Queen of Poland, Mary!
Speak the word tu support us, Mary!
Give the hand to the blind ones
Shorten the torment of the unpersevering
Take care of Your Kingdom, Mary!
Give the hand to the blind ones
Shorten the torment of the unpersevering
Take care of Your Kingdom, Mary!

When You stood under the Son's cross, Mary!
You, Mother, have suffered so much, Mary!
Through the death of Your Son,
Beg the resurrection to our hearts
Give perseverance In our fathers faith, Mary!
Through the death of Your Son,
Beg the resurrection to our hearts
Give perseverance In our fathers faith, Mary

Since long time You've been Queen of Poland, Mary!
Speak the word tu support us, Mary!
Look after the whole nation,
Who lives for Your glory,
Let it grow wonderfully, Mary!
Look after the whole nation,
Who lives for Your glory,
Let it grow wonderfully, Mary!