poniedziałek, 31 grudnia 2012

Nowy Rok 2013

Adam Asnyk - "Na Nowy Rok"

"[...] Rok stary jak ziarnko piasku
Stoczył się w czasu przestrzenie;
Czyż go żałować?
Niech ginie! Bez łzy, oklasku,
Jak ten gladiator w arenie,
Co upadł niepostrzeżenie -
Czas go pochować. [...]"

 Życzenia od Redakcji:

Dużo nowych wyzwań, pokonywania trudności,
Dla bliźniego zrozumienia i wytrwałości,
A pokój w naszych sercach zagości.

Dużo dóbr materialnych, ale bez zbędnych wygód,
Wrażeń z krajowych i zagranicznych przygód,
I co najważniejsze. Zdrowia !
Bo to klucz to duchowych i cielesnych wygód.

niedziela, 23 grudnia 2012

Boże Narodzenie 2012

W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi, 
Niech się Wam mili, Najlepiej powodzi.

życzy Stowarzyszenie Bydgoskie Kamienice


poniedziałek, 17 grudnia 2012

Dowódca i prezydent


Bernard Śliwiński (ur. 1883 w Poniecu, zm. 18 grudnia 1941 w oflagu w Neubrandenburgu) polski doktor praw, powstaniec wielkopolski, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant okręgowy Policji Państwowej, prezydent Bydgoszczy.

20 stycznia 1920 r. na czele pułku wkroczył do Bydgoszczy i zajął miasto dla Polski. W następnych dniach zajął Świecie, Koronowo i Tucholę. Na początku lutego 1920 r. skoncentrował pułk w Koronowie, skąd skierowany został do Bydgoszczy.

W styczniu 1922 r. stanął do rozpisanego przez Radę Miejską konkursu na stanowisko prezydenta Bydgoszczy. 4 maja tego roku Rada Miejska na tajnym posiedzeniu wybrała go prezydentem miasta. 27 lipca został zaprzysiężony i od 1 sierpnia 1922 r. rozpoczął faktyczne urzędowanie.

Pragnął, aby Bydgoszcz stała się „wielkim miastem, ośrodkiem handlu i przemysłu na kresach zachodnich Polski, mocną twierdzą polskości”. 

Już w początkach swego urzędowania nasilił zabiegi władz miejskich o przyłączenie Bydgoszczy do województwa pomorskiego i przeniesienia do tego miasta siedziby województwa. Prowadził rokowania w sprawie przeniesienia Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku do Bydgoszczy. Starał się zapewnić miastu dobrą komunikację telefoniczną z większymi miastami kraju

Dużym osiągnięciem władz miejskich było zbudowanie nowej elektrowni o znacznej mocy. Rozszerzono miejską sieć kanalizacyjną i wodociągową. Powstała łaźnia miejska. W okresie jego prezydentury miasto rozrosło się i rozwinęło. Powiększył się majątek komunalny, zrealizowano ważne inwestycje miejskie. Bilans gospodarki za lata 1922-1930 był dla miasta korzystny. W okresie tym Urząd Budownictwa Miejskiego przygotował plan rozbudowy miasta, przewidujący rozrost Bydgoszczy do 600 tys. mieszkańców.

Nie zaniedbywał również spraw oświaty i kultury. Doprowadził do uzyskania przez miejskie szkoły średnie pełnych praw szkół państwowych. W związku z projektem otwarcia politechniki w województwie poznańskim, zabiegał o jej lokalizację w Bydgoszczy. Miasto ofiarowało grunt pod budowę politechniki i zobowiązało się wyasygnować brakujące środki pieniężne. W 1922 r. wziął na utrzymanie magistratu Teatr Miejski. Czynnie wspierał również poczynania zmierzające do utworzenia w Bydgoszczy Muzeum Miejskiego (powstało w 1923).

 Grupa osób oczekujących przyjazdu prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. 
Widoczny m.in. prezydent Bydgoszczy Bernard Śliwiński (drugi od prawej)
Sierpień 1924 roku.
zdjęcie: Narodowe Archiwum Cyfrowe (nac.gov.pl)

Żywo interesował się i wspierał działalność różnorodnych organizacji i stowarzyszeń działających w Bydgoszczy. Poparł inicjatywę Witolda Bełzy dotyczącą powołania Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, a po utworzeniu go w lutym 1923 r. został jego pierwszym prezesem (1923-1925). W latach 1925-1927 wchodził w skład Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy (pomnik odsłonięto w lipcu 1927 r. przy udziale prezydenta Ignacego Mościckiego).

Mocno związany z Bydgoszczą nie stronił od ofiar na rzecz miasta. Przekazywał książki Bibliotece Miejskiej, w 1924 ufundował witraż w nowo wzniesionym kościele św. Stanisława na Siernieczku, a w 1925 r. ofiarował bydgoskiej farze antepedium ołtarza głównego.

1 września 1939 w wyniku reorganizacji dowodzenia w Poznańskiej Brygadzie Obrony Narodowej objął dowództwo pułku, w skład którego weszły trzy bataliony Obrony Narodowej: Poznański I, Poznański II i Szamotulski. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., m.in. w walkach odwrotowych i osłonowych w bitwie nad Bzurą. Po klęsce wrześniowej został osadzony w obozie jenieckim. Zmarł 18 grudnia 1941 r. w oflagu w Neubrandenburgu.

Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, francuską Legią Honorową oraz wieloma medalami i odznakami. 

Warto zaprezentować książkę o Bernardzie Śliwińskim (1883-1941) doktorze praw i powstańcu wielkopolskim, który w latach 1922-1930 pełnił urząd prezydenta Bydgoszczy. Autorem książki jest Marcin Chamot. Czytaj post: Książka o Śliwińskim

Źródła: 
wikipedia.pl 
Bydgoski słownik biograficzny
Narodowe Archiwum Cyfrowe - www.nac.gov.pl

środa, 12 grudnia 2012

Stan wojenny

Dzięki uprzejmości bydgoskich fotografów i świadków tamtych wydarzeń Zbigniewa Zielińskiego i Rafaela Budzbona w 32. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego prezentujemy zdjęcia z tamtych wydarzeń. 

Stan wojenny w Polsce 1981–1983
Stan nadzwyczajny wprowadzony został 13 grudnia 1981 roku (niezgodnie z Konstytucją PRL) na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wyprowadzenie wojska na ulice uprawomocniła Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku podjęta niejednogłośnie, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych). Decyzję tę poparł Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku. Sytuacja wyjątkowa w kraju trwała do 22 lipca 1983 roku. czytaj więcej (wikipedia.pl)

Więcej informacji:

Oddziały Milicji i ZOMO interweniujące na Starym Rynku
fot. Zbigniew Zieliński

Manifestacja na Starym Rynku w Bydgoszczy, 
spacyfikowana przez oddziały ZOMO i MO.
24 osoby zatrzymano, 10 ukarana grzywną. 31 sierpnia 1982 roku. 
fot. Zbigniew Zieliński

Opisy do zdjęć zostały zaczerpnięte z książki:
"Zwycięska dekada" - Region Bydgoski NSZZ "Solidarność"
w ikonografii (1980-1990)
wyd. Instytut Pamięci Narodowej
Bydgoszcz 2010

 17 września 1981 r. w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę,
pod pomnikiem na Starym Rynku delegacje "Solidarności" i
ugrupowań niepodległościowych złożyły wieńce. Na szarfach były
dedykacje i nazwy tych, którzy wieńce ufundowali.
Nocą tzw. nieznani sprawcy poobcinali szarfy
archiwum Rafaela Budzbona

Wały Jagiellońskie w 1981 r.
archiwum Rafaela Budzbona

Zima 1981/1982
archiwum Rafaela Budzbona

Zima 1981/1982
archiwum Rafaela Budzbona

Jedno z wielu pism opozycyjnych
archiwum Rafaela Budzbona