środa, 12 grudnia 2012

Stan wojenny

Dzięki uprzejmości bydgoskich fotografów i świadków tamtych wydarzeń Zbigniewa Zielińskiego i Rafaela Budzbona w 32. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego prezentujemy zdjęcia z tamtych wydarzeń. 

Stan wojenny w Polsce 1981–1983
Stan nadzwyczajny wprowadzony został 13 grudnia 1981 roku (niezgodnie z Konstytucją PRL) na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wyprowadzenie wojska na ulice uprawomocniła Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku podjęta niejednogłośnie, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych). Decyzję tę poparł Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku. Sytuacja wyjątkowa w kraju trwała do 22 lipca 1983 roku. czytaj więcej (wikipedia.pl)

Więcej informacji:

Oddziały Milicji i ZOMO interweniujące na Starym Rynku
fot. Zbigniew Zieliński

Manifestacja na Starym Rynku w Bydgoszczy, 
spacyfikowana przez oddziały ZOMO i MO.
24 osoby zatrzymano, 10 ukarana grzywną. 31 sierpnia 1982 roku. 
fot. Zbigniew Zieliński

Opisy do zdjęć zostały zaczerpnięte z książki:
"Zwycięska dekada" - Region Bydgoski NSZZ "Solidarność"
w ikonografii (1980-1990)
wyd. Instytut Pamięci Narodowej
Bydgoszcz 2010

 17 września 1981 r. w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę,
pod pomnikiem na Starym Rynku delegacje "Solidarności" i
ugrupowań niepodległościowych złożyły wieńce. Na szarfach były
dedykacje i nazwy tych, którzy wieńce ufundowali.
Nocą tzw. nieznani sprawcy poobcinali szarfy
archiwum Rafaela Budzbona

Wały Jagiellońskie w 1981 r.
archiwum Rafaela Budzbona

Zima 1981/1982
archiwum Rafaela Budzbona

Zima 1981/1982
archiwum Rafaela Budzbona

Jedno z wielu pism opozycyjnych
archiwum Rafaela Budzbona

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz