Wyślij swoje archiwum

     Przeglądając zdjęcia przenosimy się w czasie. Wspominamy miejsca, emocje, zdarzenia, osoby i okoliczności w jakich fotografie zostały wykonane. Wpatrujemy się w kadr szukając szczegółów. Jakie rzeczy leżą na stole, jak ubrani są ludzie, jaki obraz wisi na ścianie...Wspominamy członków rodziny i przyjaciół, czasem już nieżyjących. Dzięki zdjęciom odtwarzamy kolory kamienic, rodzaje sygnalizacji drogowej, typy samochodów i tramwajów oraz modę uliczną. Podziel się swoimi wspomnieniami. 

     Oświadczam, że zdjęcie pochodzi ze zbiorów właściciela, wykonawcy lub jestem jego prawnym dysponentem. Zgadzam się na umieszczenie zdjęcia na stronach wspominaj.bydgoszcz.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zdjęć i danych. Wysłanie zdjęcia jest równoważne z  akceptacją powyższych zdań.  

Wyślij swoje archiwum:
wspominajbydgoszcz(małpka)gmail.com
  
Zapraszamy: