piątek, 30 listopada 2012

Maski włóż !

"Zdjęcie przedstawia uczestników "XV tygodnia L.O.P.P." (Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej), który odbywał się w Bydgoszczy prawdopodobnie w październiku 1938 roku. Trzeba przyznać że tłum ludzi w maskach przeciwgazowych wygląda dość upiornie i dobrze oddaje klimat zbliżającej się wojny" - Henryk Kałużny.


Fotografia ze zbiorów Pana Henryka Kałużnego.

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej była jedną z największych organizacji paramilitarnych działających w II Rzeczypospolitej. Jej zasadniczym zadaniem był wszechstronny rozwój lotnictwa i przygotowanie możliwie największych grup społeczeństwa do obrony przed powietrznymi i chemicznymi środkami napadu. Powstanie i rozwój organizacji wynikały bezpośrednio z doświadczeń I wojny światowej, w której na szeroką skalę zastosowano różne rodzaje lotnictwa oraz broń chemiczną. Przewidywany charakter przyszłej wojny i przygotowania wojenne głównych państw europejskich pozwalały przypuszczać, iż w kolejnym konflikcie zbrojnym środki te zostaną wykorzystane w masowej skali, także przeciwko ludności cywilnej. W tej sytuacji obrona społeczeństwa na wypadek konfliktu zbrojnego stawała się zadaniem priorytetowym, zwłaszcza wobec rozwoju technicznego oraz wzrostu możliwości bojowych lotnictwa i chemicznych środków rażenia. (odk.pl)

Tydzień Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Bydgoszczy. Zdjęcie w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego
http://img.audiovis.nac.gov.pl/PIC/PIC_1-W-2720.jpg

Inne informacje:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Obrony_Powietrznej_i_Przeciwgazowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz