czwartek, 10 sierpnia 2023

Pierwszy Honorowy

W Roku Andrzeja Szwalbego publikuję reprint Bydgoskiego Informatora Kulturalnego z 1993 roku wydanego z tej okazji przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

Reprint do pobrania w formacie PDF

 W 1993 roku, po ponad pięćdziesięcioletniej przerwie Rada Miejska w Bydgoszczy wznowiła nadawanie godności „Honorowego Obywatela Bydgoszczy”. Przed wojną tytuły takie przyznano: dr Władysławowi Piórko (1926 r.) dr Janowi Bizielowi (1930 r.) i marszałkowi Polski Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu (1937 r.)

W minionym roku godność tę, jako pierwszemu po wojnie, Rada Miejska w Bydgoszczy, nadała wieloletniemu, a obecnie honorowemu, dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej - Andrzejowi Szwalbemu.

Pierwszy, powojenny „Honorowy Obywatel Bydgoszczy” to postać znana nie tylko w naszym mieście. Mówi się o Nim często jako o człowieku - instytucji.

W wyniku jego starań powołano m.in. w Bydgoszczy filię Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, a następnie Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego. Andrzej Szwalbe był inicjatorem założenia w Bydgoszczy Stacji Naukowo-Badawczej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpił z ideą ratowania przed zagładą zabytkowego pałacyku w Ostromecku, w którym powstała sala koncertowa i galeria współczesnego malarstwa polskiego.

Z wielu poczynań wielce, zasłużonego dla bydgoskiej kultury, Honorowego Obywatela wymieńmy jeszcze m.in. inicjatywę budowy gmachu Filharmonii Pomorskiej, a także utworzenie w wybudowanym już gmachu galerii portretu rzeźbiarskiego ludzi muzyki oraz kolekcji tapiserii tkanej techniką tkactwa klasycznego.

Dokonania Andrzeja Szwalbego są godne podziwu i jak podkreślono podczas uroczystej Nadzwyczajnej Sesji Miejskiej Rady (18 czerwca 1993 roku) można by wielu nimi szczodrze obdarzyć. Właśnie podczas tej uroczystej sesji wręczono Andrzejowi Szwalbemu akt nadania mu godności „Honorowego Obywatela Bydgoszczy”.

Zamieszczona fotografia pochodzi z „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego” (czerwiec 93) poświęconego w całości życiu i działalności Andrzeja Szwalbego. Z okazji Roku Andrzeja Szwalbego Bydgoski Informator Kulturalny wznowił w formie wydania specjanego poświęcony w całości osobie Andrzej Szwalbego. 

*** 
  Przy okazji kilka ulotek związanych z Rokiem Andrzeja Szwalbego. Zachęcam do rozpowszechniania:
 
1.

2.

3.

4.

5.

Dla poszerzenia wiedzy o Andrzeju Szwalbe polecam ciekawe posty:
Andrzej Szwalbe (1923-2002) wersja niemiecka i angielska
 
Źródła: 
Kalendarz Bydgoski, 1994.
Bydgoski Informator kulturalny (reprint). Wyd. Miejskie Centrum Kultury, 1993.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz