sobota, 29 kwietnia 2023

Poznaj Ziemię Bydgoską [Mapa i Folder]

W latach 1950-1975 jedną z administracyjnych części Polski było województwo bydgoskie. Obejmowało ono obszar większy, niż dzisiejsze województwo kujawsko-pomorskie, m.in. Chojnice i okolice znajdowały się wówczas w granicach województwa bydgoskiego. 

Na mocy ustawy z 28 czerwca 1950 roku dotychczasowe województwo pomorskie zostało przemianowane na bydgoskie, zgodnie z przyjętą zasadą nadawania nazw województwom od nazw miast, w których znajdowały się siedziby władz wojewódzkich.

Korekta terytorialna z lipca 1950 roku uwzględniała niektóre postulaty zgłaszane w latach poprzednich. Powiat nowomiejski trafił do regionu olsztyńskiego, a powiaty: żniński i mogileński z regionu poznańskiego do bydgoskiego. W wyniku tych zmian województwo zwiększyło swój obszar o ok. 920 km2, a zaludnienie o ok. 50 tys. osób.


Województwo bydgoskie na mapie samochodowo-krajoznawczej wydanej przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1971
 

Województwo liczyło początkowo 24 powiaty, a od 1955 roku 26 powiatów, gdyż utworzono wówczas powiat radziejowski z części dotychczasowego powiatu aleksandrowskiego i powiat golubsko-dobrzyński z części powiatów: rypińskiego, lipnowskiego, wąbrzeskiego oraz brodnickiego. Geometrycznym środkiem województwa była miejscowość Przyłubie, leżąca w połowie drogi między Bydgoszczą a Toruniem. 

Tak o województwie bydgoskim można było przeczytać w  
Małej Encyklopedii Powszechnej PWN. Warszawa 1969.:

BYDGOSKIE WOJEWÓDZTWO, w środk. Polsce; 20 892 km2, 1,9 mln mieszk. (1967); krajobraz nizinny, z dużą liczbą jezior (Pojezierze Południowo-bałtyckie) — największe: Gopło, Charzykowskie, Pakoskie; przez środek województwa płynie Wisła, do której uchodzą m.in. Drwęca, Brda (połączona Kanałem Bydgoskim z Notecią), Wda; w środk. części i na pn. większe kompleksy leśne (Bory Tucholskie); gleby w pd. części (Kujawy) b. żyzne — czarne ziemie, na pozostałym terenie — bielicowe gliniaste i piaskowe, w dolinie Wisły— mady; surowce mineralne: sól kamienna i gips (k. Inowrocławia), wapień, torf; w.b. jest jednym z bardziej uprzemysłowionych woj. w Polsce; przemysł spoż., środków transportu, maszyn., chem., drzewny, elektrotechn., gumowy; w.b. dostarcza Polsce największej ilości cukru, sody i obuwia (gł. gumowego); wysoka kultura rolna; uprawa ziemniaków, zbóż, buraków cukrowych i in.; gł. m.: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław; uzdrojowiska: Ciechocinek, Inowrocław.

Poznaj Ziemię Bydgoską to folder z 1970 roku  promujący województwo bydgoskie wydany przez Wojewódzki Komitet kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Bydgoszczy. Folder obejmuje najważniejsze miejscowości i ich atrakcje turystyczne ówczesnego województwa bydgoskiego. Autorami tekstów byli Paweł Dzianiasz i Janusz Umiński. W publikacji wykorzystano zdjęcia Czesława Woźnego. Opracowanie Graficzne wykonał Henryk Głowacz. Wydaniem folderu zajęły się Prasowe Zakłady Graficzne RSW Prasa z ulicy Dworcowej 13. Nakład 15.000 egzemplarzy. Numer zamówienia 3561/70 D11/1572. Cena 6 zł.

1) Kolaż miejscowości
 
2) Bydgoszcz - szczyt schodkowy gotyckiej 
fary z XV/XVI w.
 
3) Bydgoszcz - Spichrze nad Brdą z XVIII o XIX w.
 
4) Toruń - panorama Starego Miasta 
od strony Wisły
 
5. Toruń - Brama Żeglarska, w głębi kościół
p.w. św. Jana z XIII w.
 
6) Biskupin - prasłowiańskie osiedle 
obronne z około 550-400 r. p.n.e.
 
7) Biskupin fragment rekonstrukcji
osady obronnej
 
8) Chełmno - panorama od strony południowego 
wschodu
 
9) Chełmno - renesansowy ratusz z XVI w.
 
10) Włocławek - panorama miasta od 
strony Szpetala
 
11) Włocławek - kaplica renesansowa biskupa
J. Tarnowskiego z XVII w.
 
12) Chojnice - fragment murów miejskich z
Bramą Człuchowską (Muzeum Regionalne)
 
13) Chojnice - cmentarz i obelisk ku czci poległych i 
pomordowanych w latach 1939-1945
 
14) Brodnica - ruiny zamku i wieżą zamkową z XIV w.
 
15) Brodnica - Wieża Mazurska z XIV w.
 
16) Lubostroń - widok pałacu
 
17) Lubostroń - klasycystyczny pałac z 1800 r.
 
18) Kruszwica - jezioro Gopło z fragmentem murów
zamkowych i tzw. "Myszą wieżą" z XIV w.
 
19) Kruszwica - romańska kolegiata z XII w.
 
20) Grudziądz - panorama miasta od strony Wisły.
 
21) Grudziądz - gotycki kościół farny p.w. św. Mikołaja
z XIII/XIV w.
 
22) Radzyń Chełmiński - zamek gotycki z XIV w. 
(przed konserwacją)

23) Radzyń Chełmiński - fragment dziedzińca 
zamkowego (po konserwacji)

24) Koronowo - panorama miasta od 
strony szosy do Tucholi

25) Koronowo - kamień upamiętniający 
bitwę pod Koronowem w 1410 r.

26) Golub-Dobrzyń - gotycko-renesansowy zamek
Anny Wazówny z XIV w. 

27) Golub-Dobrzyń - fragment kościoła gotyckiego
p.w. św. Katarzyny w Golubiu z XIII/XIV w.

28) Kolaż miejscowości

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz