piątek, 3 marca 2023

„O, Ty Brdo...”

O, Ty Brdo, Ty nasza rzeko,
my wioślarze znamy Cię —
Tuż od lądu w mgły daleko
łódź za łodzią chyżo mknie.

Nad Twych nurtów wartkim biegiem
ma wioślarski gniazdo, klub,
gdzie w ordynku i szeregiem
wykonywa czar swych prób.

Z banderami płyną łodzie
w tajemniczą, cudną dal
laur zdobywać na Twej wodzie
i mistrzostwo sennych fal.

A gdy Ciebie kryją lody,
wiosła leżą, drzemie ster,
my czekamy dni pogody,
gdy rozebrzmi chórał ster.

Hej. Druhowie, tędy z tego
czerpcie zdroje nowych sił,
aby wszyscy za jednego,
a za wszystkich jeden był.

Niechaj silna, zgodna praca
bezustannie u nas wre,
którą słońca blask ozłaca
na kochanej, naszej Brdzie.

„O, Ty Brdo...” - autor nieznany
 
1.  Policyjny Klub Sportowy w 1935 roku
Nieistniejący obiekt znajdował się na Wyspie Młyńskiej obok Białego Spichrza od 1933 roku Funkcjonował do czasu II wojny światowej.

Police Sports Club, 1935.
This now nonexistent building had been standing on the Młyńska Island near the White Granary since 1933. The club operated until World War II.

2. Międzynarodowe Regaty Wioślarskie
Tor regatowy, jako najstarszy tego typu obiekt w Polsce, czasy świetności przeżywał w okresie międzywojennym. Poza imprezami krajowymi odbywały się tu również zawody o randze międzynarodowej.

International Sailing Regatta
The regatta course, which was the oldest facility of this type in Poland, had its heyday during the interwar period. In addition to national events, it also hosted international competitions.


3. Wioślarze na Brdzie w 1914 roku
Bydgoszcz posiada bogate tradycje wioślarskie, stąd wywodzi się wielu mistrzów. Obecność licznych klubów tej dyscypliny sprawiła, iż jest ona określana jako stolica polskiego wioślarstwa.

Rowers on the Brda River, 1914
Bydgoszcz has great rowing traditions, which can be confirmed by many local rowing champions. Thanks to numerous clubs involved in this sport, it has been known as the Polish rowing Capital.

4. Otwarcie przystani wioślarskiej Wyższej Szkoły Realnej. 
Fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram Bydgoszcz, 1914

Opening of the rowing marina of the „Real Higher School”. 
Photo Paul Nawrotzki & Emil Wehram Bydgoszcz, 1914

5. Przystań klubu wioślarskiego „Gryf”, przy ul. Karmelickiej.
Autor nieznany Bydgoszcz, ok. 1930

Marina of the rowing club „Gryf”, at Karmelicka Street. 
Author unknown. Bydgoszcz, around 1930

6. Budynek Klubu Wioślarskiego „Frithjof” w 1914 roku

Klub założono w 1894 roku, natomiast kilka lat później został wybudowany imponujący murowany obiekt. Po II wojnie światowej do 1996 roku budynkiem zarządzało Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, (fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

„Frithjof” Rowing Club building, 1914.
The club was founded in 1894; a few years later, an impressive brick building was built. After World War II, until 1996, the building was administered by the Bydgoszcz Rowing Association.

Wioślarski salut na Brdzie
Autor nieznany. Bydgoszcz, 1914.

Rowing salute on Brda
Author unknown. Bydgoszcz, 1914.

  
Źródła/sources:

a) Zbiory Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
b) B. T. W. 1920-1930  działalność Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego w pierwszych 10-ciu latach swego istnienia. Wyd. Jubileuszowe Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Opracował: Władysław Żewicki. Bydgoszcz, 1930.
 
c) „Dawno temu w Bydgoszczy - A Long Time in Bydgoszcz”, redakcja Ewy Garbaciak i Krzysztofa Walentowskiego. Wyd. Quixi Media, Bydgoszcz 2020.  

Proszę zobaczyć post Brdyujście 1927Brak komentarzy:

Prześlij komentarz