wtorek, 3 września 2013

Niemiecka dywersja

3 września 1939 r. niemieccy obywatele Bydgoszczy przeprowadzają dywersję w celu przejęcia miasta i oddania go w ręce Niemiec. Propaganda III Rzeszy wydarzenia, które rozegrały się 3 i 4 września 1939 roku, słowami Josepha Goebbelsa opisała jako (niem.) Bromberger Blutsonntag ( Bydgoska krwawa niedziela). Śmierć ponieśli wówczas obywatele polscy - Niemcy i Polacy - mieszkańcy Bydgoszczy. 5 września, po zajęciu miasta przez regularną armię niemiecką, nastąpiła eksterminacyjna akcja Wehrmachtu (oddziałów Selbstschutzu, Einsatzkommando i sądów doraźnych III Rzeszy) na Polakach. 
 
Wełniany Rynek. Kadr z filmu "Sąsiedzi" – polskiego dramatu wojennego 
w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego z 1969 roku.

"Od ponad siedemdziesięciu lat o wydarzeniach bydgoskich z początku września 1939 r. opowiadają dwie różne narracje. Większość historyków polskich jest zdania, że 3 i 4 września 1939 r. ludność narodowości niemieckiej strzelała do wycofujących się polskich żołnierzy. Większość historyków niemieckich przedstawia te wydarzenia całkowicie odmienne: piszą o maskarze ludności niemieckiej, zaprzeczając jakiejkolwiek prowokacji z jej strony. Te różnice w znaczniej mierze wynikają z odwoływania się do dwóch odmiennych baz źródłowych." - Bydgoszcz. 2-4 września 1939. Studia i dokumenty. Redakcja naukowa Tomasz Chinciński, Paweł Machcewicz. Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008.
Film "Sąsiedzi" jest dostępny tu: http://youtu.be/kA--2rd60yw
  
A jednak dywersja? Rozmowa z prof. dr. hab. Karolem Marianelm Pospieszalskim z Poznania, prawnikiem i historykiem, badaczem dziejów dywersji niemieckiej w Polsce.
http://1939.pl/zbrodnie-wojenne/krwawa-niedziela-w-bydgoszczy/a_jednak_dywersja.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz