poniedziałek, 10 listopada 2014

20 rocznica niepodległości Polski

Grafika i skrócony tekst Witolda Floriańskiego na pierwszej stronie Dziennika Bydgoskiego z okazji 20 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziennik Bydgoski 11 listopada 1938 r.


"20 lat mija od tej historycznej chwili. 20 lat pracy o podniesienie z ruin kraju rodzinnego, o nadrobienie tego cośmy przez lata upadku utracili [...]. I co stanowi powód szczególnej radości w dniu 20 lecia: myśl, że Polska stanęła dziś już w rzędzie wielkich państw europejskich. [...] Sprawa Polski jest sprawą wszystkich jej obywateli, każdego z nas. I dlatego zgodnie stanąć nam trzeba przy pługu pracy około dobra naszej Ojczyzny. Bez względu na stan, zawód czy przynależność partyjną. Nauczmy się nareszcie szanować osobowość ludzką. [...] Prawdziwe zjednoczenie wszystkich około wspólnego sztandaru tej samej sprawy niech zapoczątkuje drugie dwudziestolecie Polski. Jak kiedyś tak i dziś żywotne są słowa pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego: "Przed Polską leży i stoi wielkie pytanie. Czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym, potrzebującym opieki możnych". Na to pytanie Ojczyzna nasza jeszcze w zupełności nie odpowiedziała. Odpowiedź ostateczną da chrześcijańska i silna Polska. W jasne światy wkracza Polska pod opieką Boga i Matki Najświętszej."


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz